Politiek commentaar van Ds. Haver : Het Oekraïnereferendum

Het referendum is een farce geworden. Een meerderheid van de opgekomen 30% kiezers stemden tegen het referendum. De initiatiefnemers zijn van mening dat de meerderheid van Nederland tegen heeft gestemd.

Het referendum was een Raadplegend Referendum, een vrijblijvend advies aan de regering.

Eigenlijk zijn alle partijen de fout in gegaan door te stellen dat de uitkomst van een referendum waarbij de opkomstdrempel gehaald wordt serieus moet worden genomen. Alle partijen wisten dat 27 van de 28 Europese landen al voor het associatieverdrag hebben gestemd hadden. Hoe kunnen serieuze partijen nou stellen dat een NEE serieus moet worden genomen en het verdrag niet geratificeerd moet worden? Dat is iets beloven wat je in theorie misschien niet kunt waarmaken. Dus waarom dan beloven?

Dit soort vragen zijn onmogelijk om een referendum te gebruiken als middel. Een geschikte vraag zou zijn: Willen wij dat kinderen in het basisonderwijs minimaal 2 uur muziekles per week krijgen. Dat is een vraag waar een simpele ja of nee afdoende is.

Als D66 stemmer ben ik tegen het gebruik als referenda met een opkomstdrempel of indien antwoord op de stellen vraag kennis van de materie vergt. Er zijn grote groepen Nederlands die niet goed ge├»nformeerd zijn of zitten in de ‘eigen gelijk’ groepjes op Facebook, Twitter of andere (a)sociale Media.

Tot zover….

Bert