Milan gedoopt

Afgelopen zondag, 7 mei, werd onze Milan in De Dominicuskerk in Amsterdam ten doop gehouden samen met 3 andere kindjes van Dominicusgangers. De doop heeft voor ons geen sterk traditioneel karakter. Wij hopen dat we Milan symbolisch op een weg zullen zetten die goed voor hem zal blijken te zijn. We hopen dat het gedachtengoed en de solidariteit die in de Dominicusgemeente uitgedragen worden in hem mag beklijven. Voorts zien we de doop als een opname in de gemeenschap van De Dominicus waar wij ons zo thuis, welkom en gedragen voelen.

Hans van Leeuwen, vertegenwoordiger namens de gemeenschap, sprak bij het overhandigen van de doopkaars de volgende woorden: “Milan, deze doopkaars is aangestoken aan de paaskaarts, welke ontstoken werd op Paaszaterdag. In de katholieke traditie werd daarbij driemaal gezongen ‘Lumen Christi’, het Licht van Christus. Moge deze doopkaars voor jou het symbool blijven van het Licht van Christus en van de christelijke traditie, waarin jouw ouders je trachten op te voeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.